Kemudahan Prasarana

1) Pejabat Pentadbiran

2) Bilik Mesyuarat
  
           

3) Pusat Sumber Pendidikan
4) Bilik Kuliah 1
5) Surau6) Pusat Akses  
7) Bilik Kuliah 2