Fungsi PKG

FUNGSI PKG

    Antara fungsi PKG adalah seperti berikut;
 1. Memantau, menyelaras, menilai & memberi khidmat bantu PSS & program gerakan membaca di sekolah
 2. Memantau, menyelaras, menilai & memberi khidmat bantu pelaksanaan program ICT di sekolah.
 3. Memberi perkhidmatan meja bantuan aras 3 (perkakasan & perisian)
 4. Mengumpul data asas teknologi pendidikan bagi tujuan penilaian & pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.
 5. Menyediakan bahan sumber pendidikan dalam pelbagai media.
 6. Melaksana, menyebar, mempromosi & menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan di sekolah.

 • Menyedia dan Menerbitkan Bahan Pelbagai Media
 • Menyebar dan menyiarkan Bahan Pelbagai Media
 • Memberi khidmat Kepakaran Teknolog Pendidikan dan Media ( Galak Guna )
 • Mengurus pelaksanaan Perkhidmatan Sumber Pendidikan
 • Mengurus Pelaksanaan Program Gerakan Tabiat Membaca
 • Mengurus Pelaksanaan Program Pembestarian Sekolah
 • Mengurus perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan serta Dasar Pendidikan