05 October 2012

BENGKEL PERMURNIAN CERDIKNET 2012

Bengkel Permurnian CerdikNet telah berlangsung dari 1 hingga 3 Oktober 2012 di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri,Kuala Lumpur.Bengkel ini telah dikendalikan secara bersama oleh Pegawai Teknologi Pendidikan dari 6 buah Pusat Kegiatan Guru Kuala Lumpur .Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memantapkan lagi portal pembelajaran CerdikNet yang dimuatkan dalam laman web BTPNKL.Guru-guru pakar dalam mata pelajaran tertentu telah bergabung tenaga dan bekerjasama untuk menghasilkan soalan-soalan secara interaktif untuk dimuat naik dalam portal CerdikNet.Antara soalan-solan yang telah dihasilkan adalah bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia mengngah rendah,Sains sekolah rendah dan menengah,Matematik sekolah rendah dan menengah dan Pendidikan Islam bagi sekolah rendah dan menengah. Pusat Kegiatan Guru Bangsar telah menghantar 4 orang guru pakar Bahasa Malaysia untuk menghasilkan soalan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu menengah rendah.Adalah diharapkan portal pembelajaran CerdikNet ini akan dapat membantu guru-guru dan para pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhannya bengkel ini telah dapat mencapai matlamatnya.Tahniah kepada semua peserta.